Warunki Umowy

Warunki umowy korzystania z FatSecret Polska są regulowane przez:

[https://mobile.fatsecret.com/Default.aspx?pa=tnc]